Over ons

Wie zijn wij

Wij zijn een groep van ± 12 leden waarvan 5 jeugd leden.

Wij zijn lid van de Nederlandse modelspoor federatie. Wij  brengen graag René Muilwijk en Ribo onder uw aandacht. Zij helpen ons verder met onze hobby.

Een stuk geschiedenis van onze vereniging

Onze vereniging is opgericht op 1 september 1958. Ten tijde van de oprichting heeft onze vereniging ten doel : het doen beoefenen en bevorderen van de modelbouw in al zijn verschijningsvormen.

Helaas is er van deze begin periode weinig bewaard gebleven. (hier wordt nog wel naar gezocht, dus wie wat weet graag even een mailtje  info@mbcgorinchem.nl

Van een van onze oud leden weten we meer vanaf ongeveer 1970. 

De allereerste baan werd gemaakt met materiaal van dhr. Smits, bedrijfsleider/directeur van een bedrijf die handelde in auto materialen. Dit bedrijf was in het bezit van een oud pand aan de Wolpherenwal. Hier was nog een onpraktische ruimte waar niemand wat mee kon. In deze ruimte, ongeveer 6 meter lang en anderhalve meter breed, begonnen enkele hobbyisten aan een treinbaan. Het werd een gelijkstroom baan, omdat hier materiaal van aanwezig was. De clubavonden waren toen ook al op de dinsdagavond. Alleen in de zomer – en wintermaanden was er geen club, omdat het of te heet of te koud en vochtig was.

In de wintermaanden werd er eens per maand een bezoek gebracht aan een van de leden thuis om kennis te nemen van hun prestaties en uitingen. Niet alleen trein fanaten, waren lid van de vereniging die toen nog geen naam had. Toen dhr. Smits uit het bedrijf stapte en het verkocht werd, moest de vereniging verhuizen, maar waar naar toe ?

Het is niet bekend hoe de contact zijn verlopen, maar er was ruimte beschikbaar op de zolder van de Da Costa mavo. De vloer was hier zo slecht dat er voorzichtig gelopen moest worden, maar de ruimte was prachtig. Hier kon gebouwd worden en dat is ook gebeurt. Een grote dubbel sporige baan met twee stations, een draaischijf met lokloods, een rangeer terrein, een haven en alles wat erbij hoort. Ook konden de clubavonden in de wintermaanden doorgaan, omdat het lekker warm en droog was. 

Ongeveer in deze tijd werd er ook nagedacht over een naam voor de vereniging, omdat we lid konden worden van de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers. Eerst kon dit niet, omdat de N.V.M. alleen uit individuele leden bestond. Na enig overleg werd de naam voor de vereniging :

Modelbouwclub Gorinchem.

Deze naam onderscheidde zich gelijk van de ander modelbouwclubs; Hilversum, Amsterdamse, Leidse en Haagse clubs. Nu de naam gekozen was volgde ook de inschrijving bij de kamer van koophandel te Dordrecht, 21 september 1979.

Eind 1980 begon het in Gorkum te gonzen dat in 1982 het 600 jaar geleden was dat Gorinchem stadsrechten had gekregen. Daar wilde en gingen we wat mee doen en het werd een spoorbaantje. Toevallig wist een van de leden een sporenplan van het station Gorinchem te pakken te krijgen van overweg Nieuwe Hoven tot het overweg Banneweg. In schaal Ho was dit een baantje van ongeveer 12 meter, dit moest te doen zijn. Alleen de zolder van de school was te onbetrouwbaar. Er werd ruimte gevonden boven de oude garage van van Mill hoek Arkelstraat, hoek Walstraat. Er is maanden gebouwd en thuis bouwden de leden alles aan gebouwen wat er bij en om het station stond in het jaar 1953, want van die tijd dateerde het sporenplan. Het station, de water toren, het toilet gebouwtje, de goederenloods, het oude veilig gebouw. De A-T-O- garage, de lijnbaan, de eierveiling, de groenten veiling, de huizen rond de zwaaikom vqan de schelluinsevliet, overwegwachters huisjes bij de overwegen en wat al niet meer. Diverse sponsors hebben toen geholpen o.a. van Mill, Willemstein, de Bondsspaarbank, Netten modelbouw, en diverse kleinere sponsoren. Als tegen prestatie lieten we goederen trein rijden met bordjes met hun naam erop. Maar waar moesten we de baan laten zien ?

Het idee werd geopperd om te proberen de jaarvergadering van de N.V.M. naar Gorinchem te halen en dat lukte. De jaarvergadering werd gehouden in de schouwburgzaal en de baan stond in de foyer van de Nieuwe Doelen. We waren verzekerd van heel veel aandacht, ongeveer 800 mensen hebben de vergadering bijgewoond en de baan bekeken. Na afloop werd een gedeelte van de baan overgebracht naar de Bondsspaarbank. Hier heeft de baan enkelen weken staan pronken.

Als vergoeding van het gebruik van de ruimte bij van Mill heeft de gehele baan in de showroom gestaan aan de Schelluinsestraat. Auto’s aan de kant en treinen voor het raam. Helaas is daarna de baan gedemonteerd. Een groot deel van de onderdelen is gebruikt voor de eigen vaste baan.

In 1985 werden we benaderd door de directeur van het Gorcums museum of we mee wilden doen aan de tentoonstelling 100 jaar spoor ter gelegenheid van 100 jarig bestaan van de spoorlijn Dordrecht-Gorinchem-Geldermalsen. Hiervoor hebben wij de stations module die nog in tact was rond de schouw in het museum “Dit is Bethlehem” opgebouwd. Treinen hebben toen gereden van 15 juni tot 26 augustus.

Graag willen wij Sam van Veen bedanken voor dit gedeelte van zijn bijdrage over de geschiedenis van onze vereniging.

  Vanaf 1998 is er weer meer bekend. In de tussen liggende periode, rond 1995, is de vereniging verhuisd naar de huidige locatie, kelderruimte van de Torenflat voorheen garage, ingang aan de Don Antoniostraat. De vaste baan op de zolder van de mavo is afgebroken en in stukken vervoerd naar de huidige locatie. De verhuizing was noodzakelijk, omdat de mavo verbouwd werd tot centrum voor cultuur en muziek. Voor de beschikbaar ruimte is er tekening gemaakt, zie foto’s.

Hiermee zijn we aan de slag gegaan en is er een mooie lange baan gemaakt. Ook nu zijn er nog veel gebouwen en seinen door de leden zelf gebouwd.

De baan was geheel gelijkstroom, maar onder de leden kwam er steeds meer behoeften aan een wisselstroombaan. Er is vervolgens een groot gedeelte van de vaste baan geschikte maakt om ook met middengeleider te kunnen rijden. Echter bleek steeds meer dat de baan en rails sterk verouderd was. In 2006 is het besluit genomen om de vaste baan af te breken. Gedeelte van de baan met gebouwen die nog goed zijn worden bewaard. Het polderbaan gedeelte, blijft voorlopig in tact, maar zal wel een andere plaats gaan krijgen binnen de ruimte. Ondertussen is er gestart met modulebouw. Dit houdt in dat de baan op bakken van 120 bij 60 cm gebouwd worden. Hierdoor is het mogelijk om de baan mee te nemen buiten de deur en op die manier te laten zien waar we als vereniging mee bezig zijn.